Az első átfogó uniós szabályozás 2024 februárjától hatályos.

Ennek részleteivel a MediaFuture ebben a cikkben foglalkozott részletesen. A március 6-tól érvényes második szabályozás a DMA, vagyis a Digital Markets Act, azaz a digitális piacokról szóló törvény. Ennek a célja, hogy megakadályozza az óriásplatformokat abban, hogy visszaéljenek piaci erőfölényükkel a kisebb szereplőkkel szemben, mert az torzítja a versenyt. Ugyanakkor nagyobb ellenőrzést tesz lehetővé a felhasználók számára az adataik felett, egyben korlátozza a reklámkövetési gyakorlatot. Nem szabad elfelejteni, hogy az Európai Unióban működő online platformok száma eléri a 10 ezret, amelynek több mint 90 százaléka kis- és középvállalkozás.

Miért éppen március 6 az indulás?

Azért, mert az Európai Bizottság még 2023. szeptemben 6-án döntött arról, hogy hat kapuőrt jelöl ki és ezeknek hat hónapot biztosított, hogy felkészüljenek és megfeleljenek a DMA megfelelőségi előírásainak. Ezek a kapuőrök a következők:

 • Alphabet (Google)
 • Meta (Facebook)
 • Microsoft
 • Amazon
 • Apple
 • ByteDance  (TikTok)

Az Európai Bizottság honlapján olvasható megfogalmazás szerint az a nagy platform a kapuőr, amelynek gazdasági pozíciója erős, komoly hatása van a belső piacokra és több uniós országban is tevékenykedik. E mellett erős közvetítői pozícióval is rendelkezik, azaz nagy számú fogyasztót és kereskedőt hoz kapcsolatba. Ugyanakkor jól megalapozott és tartós piaci pozícióval rendelkezik, helyzete hosszú távon szilárd és mindez igaz az olyan vállalatokra, amelyek az elmúlt három pénzügyi év mindegyikében teljesítik az előző két kritériumot.

Az új szabályozás előnyei közé tartozik, hogy tisztességesebb üzleti környezetbe kerülnek és szolgáltatásokat kínálhatnak az egységes piacon azok az üzleti felhasználók, akik rá vannak utalva a kapuőri szerepbe került óriásplatformokra. Az induló vállalkozások számára olyan új lehetőségek nyílnak meg ezáltal, hogy az online platformok által kialakított környezetben is versenyképesen tudnak működni anélkül, hogy tisztességtelen és a fejlődésüket korlátozó feltételeknek kellene megfelelniük. 

A fogyasztóknak azért lesz jobb, mert nagyobb választékból kereshetnek jobb minőségű szolgáltatásokat, könnyebben válthatnak szolgáltatót és közvetlenül hozzá fognak férni a szolgáltatásokhoz. Természetesen a kapuőrök továbbra is folytathatnak innovációs tevékenységet és kínálhatnak új szolgáltatásokat. Azonban az új szabályozás megtiltja számukra, hogy innentől kezdve  tisztességtelen üzleti módszereket alkalmazzanak a tőlük függő kereskedőkkel és vásárlókkal szemben, ezáltal pedig jogtalan előnyhöz jussanak.

A kapuőr megteheti, a kapuőr nem teheti meg

Néhány példa arra, hogy mit kell megtennie a kapuőröknek: 

 • bizonyos helyzetekben átjárhatóságot kell biztosítaniuk a saját szolgáltatásuk és a harmadik fél szolgáltatásai között;
 • lehetővé kell tenniük üzleti felhasználóik számára, hogy hozzáférjenek azokhoz az adatokhoz, melyeket a platform használata során létrehoznak;
 • a felületükön hirdető vállalkozások rendelkezésére kell bocsátaniuk azokat az eszközöket és információkat, melyek ahhoz szükségesek, hogy a hirdetők és a kiadók önállóan ellenőrizhessék a kapuőr felületein megjelenő hirdetéseiket;
 • biztosítaniuk kell az  üzleti felhasználóiknak, hogy a platformon kívül is hirdethessék szolgáltatásaikat és köthessenek szerződést ügyfeleikkel.

És néhány példa arra, hogy a jövőben mit kötelesek tiltani:

 • Innentől kezdve  nem sorolhatják előbbre felületeiken a saját maguk által kínált szolgáltatásokat és termékeket azokhoz a hasonló termékekhez és szolgáltatásokhoz képest, melyeket harmadik fél kínál a platformon;
 • nem akadályozhatják meg a vásárlókat abban, hogy a platformon kívüli vállalkozásokkal felvegyék a kapcsolatot;
 • nem akadályozhatják meg, hogy a felhasználók eltávolítsanak az eszközükről gyárilag telepített szoftvereket és alkalmazásokat;
 • az alapvető platformszolgáltatásukon kívül nem követhetik nyomon a végfelhasználókat, hogy célzott hirdetést jelenítsenek meg számukra, kivéve persze, ha ehhez a felhasználók hozzájárultak.

Milyen büntetésre számíthatnak a rendelkezések megszegői?

Az Európai Bizottság nyomon fogja követni az említett kötelezettségek hatékony végrehajtását és betartását.Többféle módon szankcionálhatják, ha a kapuőrök nem teljesítik a számukra előírtakat. Kaphatnak pénzbírságot, ebben az esetben a jogsértő vállalkozás  teljes éves globális forgalmának akár 10 százalékát is kiszabhatják büntetésként, ismételt jogsértés esetén ez akár 20 százalékra is emelkedhet. Egy következő, súlyosabb fokozat a kényszerítő bírság, amely bizonyos esetekben elérheti az átlagos napi bevétel öt százalékát.

Ha a kapuőr rendszeresen megsérti a számára előírt kötelezettségeket, akkor jöhetnek a korrekciós intézkedések. Ebben az esetben a Bizottság vizsgálatot indíthat és kötelezheti a kapuőrt, hogy valamely üzleti tevékenységét, vagy annak egy részét értékesítse. Ugyanakkor – ahogyan a jogszabály fogalmaz – a Bizottság megtilthatja a kapuőrnek, hogy 

a rendszeres meg nem feleléshez kapcsolódó további szolgáltatásokat vegyen igénybe.  

A kapuőröknek egyébként rendszeres időközönként jelentést kell készíteniük a Bizottság számára az elvégzett tevékenységükről. Ezekben olyan dolgokra is kell térniük, hogy például  tevékenységük milyen társadalmi kockázatokat rejt, illetve azok esetében milyen megfelelő kockázatcsökkentési intézkedéseket dolgoztak ki.  

(Borítókép: NurPhoto / Getty Images)

Címkék