Keresés

Szerzői jogok

A mediafuture.hu weboldalon és aloldalain (a továbbiakban együttesen: honlap) található tartalom a PORT.hu Kft. szellemi tulajdona, és teljes egészében, a reklámokkal, hirdetésekkel együtt szerzői jogvédelem alatt áll.

A PORT.hu Kft-nek a szerzői jogi védelem alapján kizárólagos joga van a honlap egészének vagy valamely azonosítható részének anyagi formában és nem anyagi formában történő bármilyen felhasználására és minden egyes felhasználás engedélyezésére. Felhasználásának minősül különösen a többszörözés (bármely módon történő rögzítés és másolatkészítés), a terjesztés, a nyilvánossághoz közvetítés, az átdolgozás, továbbá a tartalom szöveg- és adatbányászat céljára való felhasználása is.

A PORT.hu Kft. előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a honlap egészének vagy egyes részeinek (szöveg, grafika, fotó, audió- vagy videóanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program, stb.) bármilyen módon történő felhasználása, beleértve a tartalom szöveg- és adatbányászat céljára való felhasználását is. Tilos különösen, de nem kizárólagosan a PORT.hu Kft. előzetes írásbeli engedélye nélkül a honlap tartalmát tükrözni, azaz technikai művelet segítségével nyilvánossághoz újraközvetíteni, még változatlan formában is, illetve a honlap bármely részét kivágni, a megcsonkított részt pedig nyilvánossághoz bármely módon újraközvetíteni. A port.hu domainnév jogi védelmet élvez, védjegyoltalomban részesül, felhasználása - a hivatkozás kivételével - kizárólag a PORT.hu Kft. előzetes és kifejezett írásbeli hozzájárulásával lehetséges.

A PORT.hu Kft. pontos és hiteles információk közlésére törekszik, de a tájékoztatásból fakadó esetleges károkért felelősséget nem vállal.

Lehetőségek jogszerű tartalomátvételre

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény rendelkezései értelmében az egyéni felhasználó a honlap tartalmának egyes részeiről - kizárólag magáncélból vagy nem kereskedelmi céllal – másolatot készíthet (merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja), ha az jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját közvetve sem szolgálja, de ebben az esetben sem jogosult a honlap így többszörözött részének további felhasználására – így különösen terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára.

A honlapon található cikkekre mutató hiperlink más honlapon szabadon elhelyezhető, azonban a mutatott cikk bármely részének közléséhez a PORT.hu Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges. A mutatott cikk átkattintható hiperhivatkozással tekinthető meg a honlapon. A hivatkozás lehet szöveges vagy grafikus link.

A honlapon található tartalmak nagyon rövid részletei szabadon átvehetőek. A PORT.hu Kft. e tekintetben nagyon rövid részletnek tekinti a tartalom címének és a tartalomhoz kapcsolódó legfeljebb 10 darab címke (tag) átvételét, felhasználását. Minden ezen felül átvett tartalom (pl. lead, kép, írott tartalom, vagy videó-, hangrészlet stb.) kizárólag a kiadó – alábbiakban hivatkozott – írásbeli engedélyével vehető át.

A honlapon található bármely cikk, tartalom, fotó vagy grafika – a fentiekben nem említett eseteken kívüli – felhasználása kizárólag a PORT.hu Kft. írásbeli engedélyével vagy a felek közötti szerződés alapján, külön díjazás ellenében lehetséges. A PORT.hu Kft-t megillető díjazás mértéke itt tekinthető meg. A PORT.hu Kft. a díjazás iránti igényéről csak kifejezetten erre irányuló külön írásbeli nyilatkozatával mond le, ilyen nyilatkozat hiányában a PORT.hu Kft. díjazásra jogosult.

A jogosulatlan felhasználásának jogkövetkezményei

A PORT.hu Kft. szerzői jog által védett művét előzetes írásbeli engedély nélkül felhasználóval szemben a PORT.hu Kft. jogosult a szerzői jogainak megsértése miatt valamennyi, polgári jogi és büntetőjogi igényét a jogsértővel szemben érvényesíteni.

A polgári jogi jogkövetkezmények körében a PORT.hu Kft. követelheti

  • a)     a jogsértés megtörténtének bírósági megállapítását;
  • b)     a jogsértés vagy az azzal közvetlenül fenyegető cselekmények abbahagyását és a jogsértő eltiltását a további jogsértéstől;
  • c)      hogy a jogsértő - nyilatkozattal vagy más megfelelő módon - adjon elégtételt, és hogy szükség esetén a jogsértő részéről és költségén az elégtételnek megfelelő nyilvánosságot biztosítsanak;
  • d)     hogy a jogsértő szolgáltasson adatot a jogsértéssel érintett dolgok vagy szolgáltatások előállításában, forgalmazásában, illetve teljesítésében résztvevőkről, a jogsértő felhasználásra kialakított üzleti kapcsolatokról;
  • e)     a jogsértéssel elért gazdagodás visszatérítését;
  • f)      a sérelmes helyzet megszüntetését, a jogsértést megelőző állapot helyreállítását, továbbá a kizárólag vagy elsősorban a jogsértéshez használt eszközök és anyagok, valamint a jogsértéssel előállott dolgok lefoglalását, meghatározott személynek történő átadását, kereskedelmi forgalomból való visszahívását, onnan való végleges kivonását, illetve megsemmisítését;
  • g)     a polgári jogi felelősség szabályai szerint kárának megtérítését.

A jogsértő a PORT.hu Kft. szerzői jog által védett művének jogosulatlan felhasználásával kifejezetten elfogadja és tudomásul veszi, hogy a PORT.hu Kft. kártérítési igényként jogosult legalább a szerzői jog által védett művének jogszerű felhasználásáért járó díj kétszeres összegét vele szemben érvényesíteni.