Az Európai Unió új szabályokat hozott a politikai hirdetésekről, amellyel többek között az a cél, hogy megakadályozzák a külföldi befolyást az olyan kulcsfontosságú szavazások előtt, mint a választások vagy a népszavazások.

Az Európai Parlament február 27-én új szabályokat szavazott meg a politikai hirdetésekről. A legújabb módosításokkal azt akarják elérni, hogy az emberek választási kampányokba fektetett bizalma erősödjön, továbbá vissza akarják szorítani a dezinformáció terjedését, illetve a külföldi beavatkozást. A szabályok a politikai célú reklámok átláthatóságát és targetálását állítják a középpontba. A cél az, hogy átláthatóbbá és ellenállóbbá tegyék a választási és népszavazási kampányokat – írja az Európai Parlament. Az új szabályok korlátozni fogják a politikai hirdetéseket, ugyanakkor keretet biztosítanak a politikai szereplők számára, hogy könnyebben hirdethessenek az EU egész területén.

Az új jogszabályok több területet érintenek

Az új szabályok értelmében a politikai hirdetéseket egyértelműen fel kell tüntetni. Mindenki könnyen tájékozódhat majd arról, hogy ki fizeti a hirdetést, mennyibe került a hirdetés, és hogy melyik választáshoz vagy népszavazáshoz kapcsolódik. Emellett az európai folyamatokba való külföldi beavatkozás korlátozása érdekében a választásokat vagy népszavazásokat megelőző három hónapos időszakban tiltott lesz a hirdetéseket az EU-n kívülről finanszírozni. Az összes politikai hirdetést és a kapcsolódó információkat egy nyilvános online adattárban fogják tárolni.

A személyes adatok védelme érdekében is születtek korlátozások. Azért, hogy a választókat megvédjék az esetleges manipulációtól, az online politikai hirdetések jobb célzási technikáihoz csak akkor lehet majd a polgároktól gyűjtött személyes adatokat használni, ha ehhez kifejezetten és külön hozzájárulásukat adták a felhasználók. A személyes adatok különleges kategóriái – pl. etnikai hovatartozás, vallás, szexuális irányultság vagy kiskorúak adatai – nem használhatók fel.

Kikre vonatkoznak a szabályok?

A szabályok csak a fizetett politikai hirdetésekre vonatkoznak. Nem érintik a politikai hirdetések tartalmát, sem a politikai kampányok lebonyolítására és finanszírozására vonatkozó szabályokat. A szabályok továbbá nem vonatkoznak a személyes nézetekre, politikai véleményekre, illetve a választások szervezésével kapcsolatos kommunikációra hivatalos nemzeti vagy uniós forrásokból.

Sandro Gozi, a Renew Europe képviselőcsoport tagja, úgy nyilatkozott, hogy:

A digitális technológiák kiszolgáltatottabbá teszik a polgárokat a dezinformációval és a külföldi beavatkozással szemben. Most fontosabb, mint valaha, hogy megvédjük demokratikus és választási folyamatainkat. A ma elfogadott szabályok kulcsfontosságú szerepet játszanak abban, hogy a polgárok megismerhessék, ki áll egy-egy politikai üzenet mögött, és megalapozott döntést hozhassanak, amikor az urnákhoz járulnak. Az európai választások közeledtével arra kérjük az összes jelentős online platformot, hogy mielőbb kezdjék el alkalmazni az új szabályokat, és biztosítsák, hogy a digitális tér továbbra is biztonságos hely maradjon a politikai eszmék és vélemények cseréjére

– mondta a jelentéstevő Sandro Gozi.

Mik a következő lépések?

Miután a plenáris ülés 470 igen szavazattal, 50 nemmel és 105 tartózkodással megszavazta a jogszabályt, a Tanácsnak hivatalosan is el kell fogadnia a szöveget. A szabályokat a hatálybalépéstől számított 18 hónap elteltével kell alkalmazni. Azonban a megkülönböztetésmentes politikai reklámokra vonatkozó fogalommeghatározásokat és intézkedéseket 20 nappal az EU Hivatalos Lapjában való közzétételt követően alkalmazni kell minden tagországban.

A közlemény szerint ezekkel a szabályokkal a Parlament közvetlenül reagál a polgároknak a biztonságos és megbízható digitális társadalommal kapcsolatos aggodalmaira.

(Borítókép: Massimo Scarselletta / Getty Images)

Címkék